Singapore |  Indonesia |  Malaysia |  more.. | 

 

Goto  |  Mongoss |  Massage Hub  |  Mitty Meat

 


ANVI AM

zoom

pre 1 of 1 next

Location: Others - 1011

Date posted 08 Aug 2021

Price: Please contact

Ad ID: 96878

Reply by email

Mūsdienās tautastērpi ir vizuāla liecība par tautas vēsturi un mūsu cieņu pret to.
Uzvelkot tautastērpu, tiek pausts patriotisms un piederība latviešu tautai.
Tas ir skaists elements tradicionālajos folkloras un dažādu svētku pasākumos.
Senatnē tas bija ikdienas un godu apģērbs.
Atbildīgākie arī šodien izvēlas tautastērpu, kas atbilst konkrēta apvidus tradīcijām, bet bieži tērpa komplektācija tiek brīvi pakļauta vizuālām vajadzībām, kad tas paredzēts skatuvei, piemēram, tautasdeju koncertos.
Toties senatnē tradīcijas vienmēr tika ievērotas. Tērps bija zīme, kas ne tikai norādīja uz piederību vietai, bet arī statusu, bagātību, vecumu un lomu ģimenē.
Tie skaistie, greznie tautastērpi, ko šodien saprotam ar jēdzienu “tautastērps”, senāk bija godu tērpi, ko vilka svētku reizēs – kāzās, krustībās un citos īpašos gadījumos.
Pateicoties mūsu nācijas mīlestībai pret senču mantojumu, Dziesmu un deju svētku tradīcijai, plašajai tautasdeju, koru un folkloras kopu kustībai, latviešu tautas tērpi un to tradīcijas tiek saglabātas, koptas un attīstītas vēl mūsdienās.
Varam lepoties ar tradicionālās lietišķās mākslas meistariem, kuri spēj radīt autentiskus tērpus atbilstoši senām tradīcijām un ne tikai darina tos pārdošanai, bet labprāt dalās zināšanās un nodod tās tālāk, lai saglabātu nākamajām paaudzēm.
Latviešu tautas tērpi tiek iedalīti arheoloģiskajos un etnogrāfiskajos.
Arheoloģiskie ir tie, kurus mūsu senči valkājuši laikā no 7. līdz 13. gadsimtam.
Zināms, ka drēbes nebija spilgtas, bieži izmantota tumši zilā krāsa un audumos, īpaši villainēs, ieausti bronzas elementi.
Tie latviešu tautas tērpi, kas veidojušies 18. un 19. gadsimtā, tiek saukti par etnogrāfiskajiem.
Iesākumā tie bija zemkopju, amatnieku un citu vienkāršo ļaužu darba un godu drānas, vēlāk – arī pilsētnieku.
Atkarībā no reģionālās piederības, tajos vērojamas dažādas atšķirības.
Tāpēc latviešu tautas tērpi tiek iedalīti ne tikai pēc rašanās laika posma, bet arī pēc piederības vēsturiskajiem novadiem – Vidzemei, Kurzemei, Zemgalei, Sēlijai un Latgalei.
Latviešu tautas tērpi nebija un aizvien nav nēsājami pavirši.
Ir dažādi priekšraksti, kā tie pareizi valkājami.
Latviešu tautas tērpu detaļu un rotājumu nēsāšanas noteikumus veido gan praktiskas vajadzības, piemēram, saktas tiek izmantotas apģērba saspraušanai, gan statusa un bagātības demonstrēšana.
Vairāk par tautastērpiem varat uzzināt mājas lapā - https://www.anviam.lv/

  • Share this ad: pictute pictute pictute pictute
  • Print: pictute
  • Add to favorites: pictute
  • Report: pictute